اطلاعیه فنی: کنتاکت کمکی پایه فیوز سیلندری

-دارای یک کنتاکت باز و بسته

-قابل استفاده در پایه فیوز VLC و EFD سایز 14 و 22

X