اطلاعیه فنی : نسل جدید کلید فیوز های ETI

-قابلیت نصب بر روی ریل و باسبار

-قابلیت نصب میکروسوئیچ و اتوماسیون

-در سایزهای 00،1،2،3

-در انواع 1 تا 4 پل

-تنها کلید فیوز با قابلیت نشانگر LED

-دارای تجهیزات جانبی منعطف جهت انواع سیستم ها

X