اطلاعیه فنی:کاربرد کلیدهای قدرت

کلیدهای قدرت یک وسیله کلیدزنی یا سوئیچینگ است که می‌تواند به صورت دستی و اتوماتیک برای کنترل و محافظت از سیستم انرژی الکتریکی کار کند. از آنجا که سیستم برق مدرن با جریان‌های عظیم سروکار دارد، در طراحی کلید باید توجه ویژه‌ای شود تا اطمینان حاصل شود که می‌تواند قوس تولید شده در هنگام بسته شدن یک کلید را قطع کند. این تعریف اساسی از کلید بود. سیستم برق مدرن با شبکه عظیم برق و تعداد زیادی تجهیزات الکتریکی مرتبط همراه است.

در طی خطای اتصال کوتاه یا هر نوع دیگر از نقص الکتریکی (مانند خطا های کابل)، یک جریان خطای بالا در این تجهیزات و همچنین خود شبکه برق جریان می‌یابد. این جریان زیاد ممکن است به طور دائم به تجهیزات و شبکه‌ها آسیب برساند. برای حفاظت این قطعات، تجهیزات و شبکه‌های برق، باید جریان خطا در اسرع وقت از سیستم پاک شود. مجدداً پس از برطرف شدن خطا، سیستم باید در اسرع وقت برای تامین توان با کیفیت و قابل اطمینان، به وضعیت عادی خود برگردد.

علاوه بر این برای کنترل صحیح سیستم برق، عملیات سوئیچینگ مختلفی نیز لازم است. بنابراین برای قطع و وصل مجدد قسمت‌های مختلف شبکه سیستم قدرت برای محافظت و کنترل، باید نوع خاصی از دستگاه‌های سوئیچینگ وجود داشته باشد که در شرایط جریان زیاد با خیال راحت سیستم را مدیریت کند. در حین قطع جریان زیاد، قوس‌های بزرگی بین کنتاکت‎‌های سوئیچینگ وجود خواهد داشت، بنابراین باید مراقب باشید که این قوس‌ها در کلید به شکلی ایمن خاموش شود. کلید دستگاه ویژه‌ای است که تمام عملکردهای مورد نیاز سوئیچینگ را در زمان حمل جریان انجام می‌دهد. این مقدمه اساسی برای کلید بود.

X