اطلاعیه فنی:معرفی نسل جدید فیوزهای vv (فشار متوسط) ETI


-عدم عملکرد در اضافه بارهای کوتاه مدت
-قدرت قطع تا 63kA
-سریع ترین زمان قطع ولتاژ در هنگام عملکرد فیوز
-المنت از جنس نقره
-مقاوم در برابر نفوذ رطوبت
-مجهز به عملکرد دمایی
-قابل سفارش از جنس نیکل،تیتانیوم و نقره

X