اطلاعیه فنی:سیم‌بندی و عملکرد کلید حرارتی چگونه است؟

سیم‌بندی و عملکرد کلید حرارتی چگونه است؟

جهت سیم‌بندی، سه فاز از یک سمت وارد کلید شده و از سمت دیگر خارج می‌شود .
این کلیدها موتور را در برابر دو جریان حفاظت می‌کند:
جریان حرارتی: در صورت اعمال بار اضافه به موتور، جریان کشی موتور بیشتر شده و موتور شروع به داغ شدن می‌کند. به این جریان “جریان حرارتی” گفته می‌شود.
جریان مغناطیسی: زمانی که در الکتروموتور اتصال کوتاه ( بین دو فاز یا اتصال بدنه و فاز/نول یا اتصال فاز و نول) رخ می‌دهد موتور نیز داغ می‌کند. به این جریان “جریان مغناطیسی” گفته می‌شود.

X