اطلاعیه تغییرات ظاهری پایه بکس های جدید و قدیم

 

 

با توجه به تغییر فیزیکی نمونه ها  در پایه بکس های نسل جدید  خواهشمند است تا به دقت این تغییرات را بررسی نمایید

X